Magamról

Származás Végzettség Gyakorlat Érdeklődés Elérhetőség

Magamról

Származás

Szíjjártómester Az 1960-as évek első felében születtem Magyarországon, Komárom-Esztergom megye egyik kisvárosában. Édesapám szénbányász, később gépkocsivezető volt. Édesanyám a szénbányáknál adminisztratív munkakörben dolgozott. Nagyszüleim az Alföld "Viharsarok" fantázianevű megyéjének kisvárosában éltek. Nagyapám jól ismert szíjjártó mester, nagyanyám háziasszony volt.

Végzettség

CNC marás Általános iskoláimat szülővárosomban végeztem, innen kerültem a megyeszékhelyén működő szakképző iskolába, ahol gépészetet és gépi forgácsolást tanultam. Az érettségi- és a szakmunkás vizsgák után a fővárosban folytattam - egy év kihagyás után (katonaság) - felsőfokú tanulmányaimat. A főiskolán gépész-üzemmérnöki és műszaki tanári diplomákat szereztem. Harmadik, szakokleveles közgazdász diplomámat már munka mellett szereztem meg. Később az oktatáshoz és a szakképzéshez kötődő intézményvezetői és szakképzett pedagógusi diplomáimat szintén a fővárosban szereztem meg.

Gyakorlat

Az 1980-as évek második felében megszerzett felsőfokú végzettségem után szülővárosomban a bányánál helyezkedtem el, ahol ezt megelőző három évben ösztöndíjas voltam. A végzettségemtől elégé eltérő szakterületen kezdtem dolgozni, ugyanis a '80-as évek közepétől már erősen megfertőződtem a számítógépek szeretetével. TDK és diplomamunkám is informatikai/gépészeti témakörben készültek.

TPA 11xxx KFKI Kezdetben TPA nagyszámítógépeken (1148, 11440) voltam programozó. A személyi számítógépek (IBM PC) megjelenésével aztán gyors váltás következett. A DOS, Windows operációs rendszerek alatt assembly, Basic és dBase környezetben fejlesztettem főleg gazdasági alkalmazásokat. Ugyan ebben az időben otthon ZX81/ZX-Spectrum és Commodore 64/128 számítógépek programozásával fejlesztettem programozói szaktudásomat.

Novell Netware Az 1990-es évek elején céget váltottam. A térségben meghatározó villamos energia szektorban folytattam tovább informatikai tevékenységemet. Gazdasági és műszaki területekre készítettem programokat C, Clipper és Pascal programozási környezetekben. A Novell Netware rendszer megjelenésével aktívan kezdtem érdeklődni a hálózatos alkalmazások fejlesztése és üzemeltetése iránt. Terveim alapján lett kialakítva a szülővárosomban működő energetikai vállalkozás teljes számítógépes hálózati rendszere. Az általam fejlesztett alkalmazói programok biztosították a közel 100 db számítógép DOS és Windows környezetű hálózatos szolgáltatásainak elérhetőségét.

ECDL Syllabus A 2000-es évek elején erős váltással a közoktatásban, azon belül is a szakképzésben folytattam tovább tevékenységemet. 16 éven keresztül oktattam általános és alkalmazott informatikát, gépészeti tantárgyakat és vállalkozással és jogi ismeretekkel összefüggő tantárgyakat. Terveim és az általam összeállított sikeres pályázat forrásaiból lett kialakítva a megye egyik legsikeresebb ECDL oktató és vizsgaközpontja, amely sok-sok éven keresztül biztosította a környéken élők nemzetközi szintű informatikai képzését és vizsgáztatását

Egyéni vállalkozás 1992 óta vagyok egyéni vállalkozó, amely tevékenységet jellemzően valamilyen főállás mellett végeztem. A vállalkozás oktatással, tervezéssel, tanácsadással szoftver-fejlesztéssel és rendszer-üzemeltetéssel foglalkozik. Vállalkozóként nagyban segítettem a környező települések Internet elérhetőségének fejlesztését. A megyében elsőként indítottam Internet kiszolgálót (okis.hu), amely a helyi vállalkozások és gazdálkodó szervezetek, valamint civilszervezetek és oktatási intézmények számára biztosított digitális megjelenést. A vállalkozás jelenlegi fő tevékenysége továbbra is az oktatás, a tanácsadás és a webszolgáltatások elérhetőségének biztosítása.

Linux (Tux) Korábban a DOS, a Windows és a Novell operációs rendszerek határozták meg fő tevékenységemet. Jelenleg a PC, az Android és Arduino, valamint a Linux (azon belül is leginkább az Ubuntu disztribúció) operációs rendszer van a tevékenységek fősodrában. Eszközök, valamint ezek működtető és fejlesztő rendszereinek alkalmazása, a belőlük építhető rendszerek tervezése és fejlesztése. Az oktatási tevékenységem fő irányvonala is ezen rendszerek ismeretének átadását ölelik fel. - Ezért készült ez az oldal is :)

Érdeklődés

Lemmy & Ozzy Az informatika szeretete mellett a zenehallgatás és az olvasás a másik két nagy kedvenc. Komoly LP és CD gyűjteménnyel, valamint óriási MP3 állománnyal rendelkezem. Emellett a filmek is komoly szerepet töltenek be az életemben. Ha tehetem szívesen utazok. Érdeklődéssel ismerkedem az építészet remekeivel, az alkotóművészettel, a gasztronómiával és idegen emberekkel. Ennek keretében nagyon sokat fotózom is. Szívesen veszek részt mások támogatásában is.

Elérhetőség

Név:Sólyom Jöran
E-mail:mybuntu @ okis.hu
Telefon:+36 (20) 446-1732
Facebook:https://facebook.com/solyomjoran